Spéciale prijzen

De prijzen op de bestelwebsite zijn brutto prijzen, voor uw kortingen kan u ons steeds contacteren.
Met sommige klanten zijn spéciale prijsafspraken voor hoeveelheidskortingen. Deze klanten kunnen inloggen met hun login, zo kunnen zij steeds de netto inkoopprijzen raadplegen en bestellen aan de overeengekomen prijzen.
Gezien u steeds een copij ontvangt van uw bestelling kan u ook zeer makkelijk uw facturen controleren.

Login

  • Privaat 1

  • Privaat 2

  • Privaat 3

  • Privaat 4

  • Privaat 5